Informatie acceptatievoorwaarden

Acceptatievoorwaarden voor inlevering afval bij REST.NL

Voor het scheiden van afval is deze lijst een mooie richtlijn. Help elkaar om afval op een milieuvriendelijke en veilige manier te scheiden.

Ongesorteerd

bouw- en sloopafval

WelNiet
Alle materialen welke vrijkomen
bij bouw- en sloopwerken:

 •  metselwerkpuin
 •  betonpuin
 •  opgebroken wegenbouwmaterialen
 •  kunststoffen
 •  ferro en non-ferro metalen
 •  isolatiemateriaal
 •  restanten bouwmaterialen
 •  onbruikbaar geworden hulpmaterialen
Asbest en /of asbest gelijkende
stoffen:

 •  Gevaarlijk afval
 •  Dakafval (dakleer, dakgrind)
 •  Schoorsteenpuin, roetresten
 •  Teerhoudend asfalt

Alleen indien < 2%:

 •  Glas
 •  Aanhangende, niet verontreinigde grond

 

Schoon puin

WelNiet
Alle metsel- en betonpuin,
bewerkbaar en nietverontreinigd
Asbest en /of asbestgelijkende
stoffen

 •  Gips en gipsprodukten
 •  Vervuild puin (roet e.d.)
 •  Schoorsteenpuin
 •  Dakgrind

Verontreinigd puin:

 • Puin vermengd met verontreinigde grond
 • Puin vermengd met gevaarlijke afvalstoffen
 • Puin vermengd met asbest houdend afval

Niet-bewerkbaar puin:

 • Puin verontreinigd met glas
 • Puin verontreinigd met teer
 • Gips houdend puin
 • Ytong (durox-gasbeton)

 

Hout

WelNiet
Schone onbehandelde
(niet-verduurzaamde)houtsoorten
 • Plaatmateriaal, o.a. zachtboard,
 • mulitplex, triplex, vezelplaat etc.
 • Bomen en snoeiafval
 • Geïmpregneerd hout
 • Bielzen
 • Geplastificeerd hout
 • Hout met teerresten
 • Verrot of geschimmeld hout
 • Meubels
 • Metaaldelen > 150 x 65 x 10 mm
 • Niet-magnetische metaaldelen, o.a.
 • aluminium, lood, koper etc.;
 • Chemisch verontreinigd hout;
 • Aanhangend puin, papier, dakleer,
 • cementspecie, kunststof, glas etc.
 • Hout afkomstig van brandschade

 

Dakafval

WelNiet
Alle met bitumen vervuilde, van
sloop afkomstig,afval zoals dakleer, grind en isolatieplaten
 • Asbest en/of asbestgelijkende stoffen
 • Vreemd- en of gevaarlijk afval
 • Grond en/of vervuilde grond

 

Grond

WelNiet
Zand of grond, niet verontreinigd

Direct een
container
huren